1 Driftstörningar

Gräfsnäs slottspark

I Gräfsnäsparken kan man njuta av historiska och vackra miljöer. Gräfsnäsparken är en av Alingsås Kommuns mest besökta utflyktsmål. Hösten 2010 bildades kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.

Texten uppdaterad 2023-02-07

Gräfsnäs slottsruin

Du kan välja att ta dig till parken med tåg på Anten-Gräfsnäs museijärnväg eller med bil. Under sommarhalvåret är det full aktivitet i parken och flera olika arrangemang äger rum med olika lokala föreningar som arrangörer.

I parken finns klippta gräsytor som lämpar sig väl för aktivitet, solning och picknick, samt ett område med mer naturkaraktär. I en del av parken har Bjärke hembygdsförening samlat byggnader från 1700-talet som de visar upp. På våren kommer många till Gräfsnäs för att se havet av vitsippor som täcker stora delar av parken. I parken finns även ett flertal gamla träd med stort naturvärde.

I anslutning till den centralt placerade restaurangen ligger parkens badplats och lekplats.

Historia

Gräfsnäs slottspark har en lång och spännande historia från skilda epoker. Den har varit en praktfull barockpark och därefter en klassisk engelsk park vilket bland annat allérna vittnar om. Efter det en gång ståtliga slottet brunnit vid tre tillfällen med 100 års mellanrum fick parken förfalla. Parkens intressanta historia med dess allér och pampiga träd har länge lockat besökare.

År 1900 invigdes Västgötabanan mellan Göteborg och Skara. De första åren gjorde tågen uppehåll i Gräfsnäs för att resenärerna skulle få möjlighet att äta lunch på en dåtida restaurang. Under uppehållen fanns tid att promenera i de vackra omgivningarna. Gräfsnäsparken blev alltmer känd och omtyckt och därmed tidigt ett av Alingsåstraktens populäraste utflyktsmål.

År 1911 togs Gräfsnäs slott och slottspark över av Västgötland-Göteborgs Järnväg AB. Via en station vid den smalspåriga järnvägen, utvecklades parken till ett välbesökt turistmål i nationalromantisk anda. Allérna, de mäktiga ekarna, vattensystemet med dammar och kanaler bidrog tillsammans med utsikterna över sjön och inte minst den gamla mytomspunna slottsruinen till områdets stora attraktivitet. En ”kärleksstig” anlades, men också en allmän badplats med simskola.

Inriktningen mot att bevara den historiska parken, men också ge plats åt lokalt kultur- och friluftsliv har sedan fortsatt genom de kommunala ägarna och genom ett engagerat lokalt föreningsliv. Gräfsnäs slottspark har dock sannolikt en lika lång historia som det slott som anlades här av Sten Eriksson Leijonhufvud vid mitten av 1500-talet.

På våren och sommaren är det trevligt att upptäcka Gräfsnäs slottsruin och park. I filmen ovan ser du vad man bland annat kan hitta på.

Gräfsnäs slottspark har en egen sida på Facebook där aktuell information om händelser i parken publiceras. Där läggs regelbundet upp fotografier på natur, evenemang, med mera och kommentarsfälten är mycket aktiva. Det finns också en egen hemsida för parken där säsongens program, erbjudande om guidning, fotogalleri och länkar till mer information om parken och dess historia finns.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen