Norra Ringgatan

På väg ner mot Norra Ringgatan från Plantaget passeras Stadskyrkogården, det område som förr kallades för Lilla Plantaget. Marken användes fram till 1834 för odling av färgväxter.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Träd

Gång- och cykelvägen längs Norra Ringgatan går genom en lindallé. Allén utgör gränsen mellan den genuina rätvinkliga stadskärnan och det som byggts ut norr om denna. Träden har beskurits hårt för att minska kronvolymen. Lindarnas åldrar varierar. Öster om Brunnshusallén, utanför församlingshemmet, står två stycken ekar, som är betydligt äldre än lindarna. Den ena ekens stamomfång är drygt 4,5 meter.

Historia

Norra Ringgatan är tillsammans med de andra Ringgatorna (Östra-, Södra- och Västra Ringgatan) en del av en tidigare inramning av stadskärnan. På J. Forsells karta över Alingsås från 1761 var alla dessa gator prydda med alléträd. Alla dessa trädplanteringar utfördes troligen inte. Idag finns den norra allén kvar och en del träd längs med Södra Ringgatan.

Alingsås kommun