Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppen förskola

Öppna förskolorna har verksamhet igen från den 1 oktober, men på grund av rådande läge med Covid-19 kommer verksamheten främst bedrivas utomhus.

Texten uppdaterad 2021-09-07

Öppna förskolan är en trivsam och barnvänlig träffpunkt för dig som har barn mellan 0-6 år. Du får gärna komma med frågor och önskemål, lämna förslag och ha egna åsikter om verksamheten.

Hos oss på öppna förskolan kan du:

  • Umgås i grupp med andra barn och vuxna – knyta nya vänskapsband.
  • Få tips, idéer och inspiration kring livet som småbarnsförälder.
  • Måla, pyssla, pussla, läsa, sjunga, gympa, delta i samling med mera och använda de lekmaterial som finns.
  • Fika, koppla av och ”bara vara”.
  • Följa med på gemensamma utflykter som t ex bondgårdsbesök och teater eller andra önskemål.
  • Genom personalen som är utbildade förskollärare, få stöd och uppmuntran i Din föräldraroll. Vi har tystnadsplikt.
  • Du kan komma och gå som Du vill – ingen föranmälan.
  • Ingen avgift – dock fika till självkostnadspris.
  • Alla förskolebarn (0-6 år) tillsammans med en vuxen. Var och en har ansvar för sitt eget barn.
  • Du får gärna komma med frågor och önskemål, lämna förslag och ha egna idéer om verksamheten.

Alingsås kommun