Öppen förskola

Öppna förskolan är en trivsam och barnvänlig träffpunkt för dig som har barn mellan 0-6 år.

Texten uppdaterad 2023-08-17

Hos oss på öppna förskolan kan du:

  • Umgås i grupp med andra barn och vuxna – knyta nya vänskapsband.
  • Få tips, idéer och inspiration kring livet som småbarnsförälder.
  • Måla, pyssla, pussla, läsa, sjunga, delta i samling med mera och använda de lekmaterial som finns.
  • Fika, koppla av och ”bara vara”.
  • Genom personalen som är utbildade förskollärare, få stöd och uppmuntran i Din föräldraroll. Vi har tystnadsplikt.
  • Du kan komma och gå som Du vill – ingen föranmälan.
  • Ingen avgift – dock fika till självkostnadspris.
  • Alla barn i åldrarna 0-6 år är tillsammans med en vuxen välkommen till vår verksamhet . Var och en har ansvar för sitt eget barn.
  • Du får gärna komma med frågor och önskemål, lämna förslag och ha egna idéer om verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningens reception

NULL