1 Driftstörningar

Introduktion på förskola

Syftet med introduktionen är att ge bästa möjliga förutsättningar för barnet i mötet med förskolan.

Texten uppdaterad 2023-09-14

Tillsammans med er som vårdnadshavare vill vi lägga en god grund och tid för ditt barn att bekanta sig med personal, barngrupp, lärmiljö och rutiner, hur inskolning på en förskola fungerar och vad du som förälder behöver tänka på.

 • Under introduktionsperioden ges ni möjlighet till:

  • Samtal kring barnets behov och intressen
  • Information om förskolan och dess rutiner
  • Förväntningar och praktisk information kring inskolningsperioden
  • Kontaktuppgifter, schema, regler och övriga blanketter, digitala system

  Under inskolningsperioden är du särskilt viktig som vårdnadshavare. Syftet är att ditt barn i lugn och ro får bekanta sig med pedagoger, barn, rutiner och förskolans miljö.

  För att underlätta för barnet brukar det vara bra att som vuxen agera som trygg bas, att hålla sig på ungefär samma plats och inte röra sig för mycket, låt i stället barnen röra sig fritt och komma till er.

  När det är dags att lämna är det viktigt med ett tydligt ”hej då”. Gråt och ledsenhet är helt normalt. Berätta att ni kommer tillbaka om en stund. Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för trygghet och tillit mellan förskola och hem och att du som vårdnadshavare ska få en inblick i förskolans vardag. Vi är måna om en öppen föräldrakontakt och du/ni är alltid välkomna att ställa frågor.

 • Förskolan hör av sig ca 1 månad innan platsen påbörjas för att bestämma inskolningssamtal, inskolningsrutiner med mera (Vid inskolning i augusti hör personalen av sig innan sommaruppehållet)

  Senast månadsskiftet innan ditt barn börjar på sin plats behöver ni lägga in inkomstuppgifter och vistelseschema i e-tjänst och app. Mer information finns på denna sidan. Om ni inte vet exakt vilka tider ert barn behöver gå så kan ni lägga ett obestämt schema med ett ungefärligt antal timmar som ni tror att ni kommer behöva.

  E-tjänsten används innan platsen påbörjas. När det finns en aktiv plats så når ni alla relevanta e-tjänster via startplattformen Arena för lärande.

 • Arena för lärande

  Arena för lärande är en startportal för de tjänster och system du behöver nå som vårdnadshavare. Genom Arena kan du bland annat ta del av nyheter och dokumentation kring förskolans verksamhet. Du kan också lägga in schema för ditt barn, ändra inkomst, ta del av läsårstider, anmäla specialkost med mera. Arena är den primära kanalen för information från både din förskola och kommunövergripande information. För att nå Arena för lärande behöver du bank-id, när du loggat in kommer du åt övriga nedan system utan separata inloggningsuppgifter. Här finns mer information om arena för lärande. 

  Unikum

  Förskolan använder Unikum som stöd i lärandet. I Unikum hittar du dokumentation om ditt barn och förskolans verksamhet. Vi använder också Unikum som stöd till utvecklingssamtal.

  Barnomsorgswebben och schematjänster

  I barnomsorgswebben söker du plats och registrerar kontaktuppgifter och inkomst.

  Ditt barns schema ska registreras e-tjänst eller i appen Edlevo. Du hittar mer information om hur du lägger schema i denna manualen.

  Du hittar information och genvägar till alla e-tjänsterna på denna sidan.

  När ditt barn har börjat på sin plats hittar du genvägar till alla tjänster du behöver direkt i Arenan.

 • Inskolningsrutinerna ser olika ut på olika förskolor. För att veta mer om en speciell förskola kan du kontakta dem eller förskolans rektor. Kontaktuppgifter finns på förskolornas webbsidor.

Alingsås kommun