Allmän förskola (3-5 åringar)

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminens start (skolans termin) det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, det vill säga under terminstid, och är avgiftsfri.

Texten uppdaterad 2023-12-15

Rektor beslutar hur den allmänna förskolan skall organiseras. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka kommer förekomma.

Avgifter och lov

För barn som har mer än 15 timmar görs ett avdrag på fakturan på 30,5% vilket ska motsvara den tid de har rätt till utan avgift. Detta sker automatiskt.

Barn till hemmavarande föräldrar som endast har 15 timmar/vecka har två val:

Allmän förskola utan lov

Barnet har helt avgiftsfri placering och då är barnet ledigt på skolloven

Allmän förskola med lov

Barnet har rätt att gå sina 15 timmar året runt (förutom stängningsveckorna på sommaren), men då betalar ni för skolloven

Detta gäller endast de fem stora loven: sommarlov, jullov, novemberlov, sportlov och påsklov. Övriga enstaka dagar som skolan har lov räknas som vanlig terminstid. Barn som har allmän förskola utan lov får gå på dessa dagar och barn som har allmän förskola med lov betalar inte för dessa dagar.

Man får ändra placeringsform senast 1 månad innan nästa lov. Om man vill ändra till placering med lov med kortare varsel så får det endast ske med godkännande av aktuell förskola. Man måste köpa hela lov. Man får exempelvis inte köpa endast 2 veckor på sommarlovet, utan då får man betala för hela lovet, oavsett hur mycket man är där.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret