sv Swedish

E-tjänster för förskola och fritidshem

E-tjänster för att söka plats, lägga schema, registrera kontaktuppgifter med mera.

Texten uppdaterad 2023-04-18

Läs mer om schematid, vistelsetid och registrering av ledighet.

I e-tjänsten för ansökan kan du:

  • Ansöka om plats till förskola eller fritidshem.
  • Ange kontaktuppgifter. Tänk på att även ange mailadress för att få avisering om platserbjudande.
  • Ange hushållets inkomstuppgifter

I e-tjänsten för schema/svara på platserbjudanden kan du:

  • Svara på platserbjudande till förskola.
  • Säga upp förskole- eller fritidsplats
  • Ange schema för barnet/barnen (gäller endast förskola). Tänk på att även ändra vistelsetid om det är aktuellt. Läs mer om vistelsetid och schematid.
  • Ange frånvaro för ditt barn, vid sjukdom och ledighet. (Gäller endast förskola.)
  • Ange kontaktuppgifter till andra personer än vårdnadshavare som får lämna och hämta ditt barn.

Schemaregistrering och svara på platserbjudande för förskola, samt uppsägning av plats för både förskola och fritidshem kan även göras via appen Edlevo som finns att ladda ner i Google play och App store.

Lathund för schemaläggning finns längst ner på denna sidan.

I e-tjänsten för ändrad vistelsetid kan du:

Ändra genomsnittstiden för vistelse i fyra olika intervall.
Läs mer om skillnaden på schematid och vistelsetid.

När platsen är påbörjad

När du har en aktiv plats i Alingsås kommun så når du alla relevanta e-tjänster via Arena för lärande.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret