Arena för lärande

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Elev

 

  • Eleverna når många digitala tjänster utan att ny inloggning krävs.
  • Följer elev från grundskola och gymnasium till vuxenutbildning.

 

Vårdnadshavare

  • Du loggar enkelt in med Bank-ID. Observera att efter du skrivit in ditt personnummer måste du öppna BankID appen manuellt!
  • I Arena för lärande får du en överblick av informationen riktad till dig som vårdnadshavare eller till både dig och ditt barn.
  • Informationen kommer från lärare, skola eller förvaltning.

Är du inte vårdnadshavare och behöver inloggning till någon elev så kontaktar du elevens mentor.

  

 V-klass inloggning och användning

 

  • Du loggar in på vklass via ARENA och med hjälp av bankid.
  • På vklass hittar du  som elev frånvaro, schema och pedagogiskt material.
  • Som vårdnadshavare kan du frånvaroanmäla, se frånvaro för ditt barn, se ditt barns schema,  få nyheter om vad som händer på skolan samt boka utvecklingssamtal för ditt barn.

Här kan du som elev se hur vklass fungerar.

Här kan du som vårdnadshavare se hur vklass fungerar för dig.

 

 

 

 

 

 

 

E-tjänst
Tillhörande information