Arena för lärande

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Elev

 

 • Eleverna når många digitala tjänster utan att ny inloggning krävs.
 • Följer elev från grundskola och gymnasium till vuxenutbildning.

 

Vårdnadshavare

 • Du loggar enkelt in med Bank-ID via arena.alingsas.se
 • Observera att efter du skrivit in ditt personnummer måste du öppna BankID appen manuellt!
 • I Arena för lärande får du en överblick av informationen riktad till dig som vårdnadshavare eller till både dig och ditt barn.
 • Informationen kommer från lärare, skola eller förvaltning.

Är du inte vårdnadshavare och behöver inloggning till någon elev så kontaktar du elevens mentor.

  

V-klass inloggning och användning

 • Du loggar in på vklass via arena.alingsas.se med hjälp av bankid.
 • På vklass hittar du  som elev frånvaro, schema och pedagogiskt material.
 • Som vårdnadshavare kan du frånvaroanmäla, se frånvaro för ditt barn, se ditt barns schema,  få nyheter om vad som händer på skolan samt boka utvecklingssamtal för ditt barn.

Här kan du som elev se hur vklass fungerar.

Här kan du som vårdnadshavare se hur vklass fungerar för dig.

 

Inloggning Vklass-app

Ladda ner appen till din enhet, därefter gör du följande för att logga in i appen;

 1. Klicka på SSO-inloggning under rutorna för användarnamn och lösenord. Välj "Alingsås Kommun" och därefter klickar du på klar och "Alingsås skolfederation" 
 2. Klicka på Bank-ID under Vårdnadshavare och därefter väljer du var du har ditt Bank-ID.
 3. Skriv in ditt personnummer och legitimera dig med ditt Bank-ID, därefter är du inloggad i appen.

 

 

 

 

 

E-tjänst
Tillhörande information