Arena för lärande

Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.

Elev

 

  • Eleverna når många digitala tjänster utan att ny inloggning krävs.

  • Följer elev från grundskola och gymnasium till vuxenutbildning.

 

Vårdnadshavare

  • Du loggar enkelt in med Bank-ID.

  • I Arena för lärande får du en överblick av informationen riktad till dig som vårdnadshavare eller till både dig och ditt barn.

  • Informationen kommer från lärare, skola eller förvaltning.
E-tjänst
Tillhörande information