2 Driftstörningar
sv Swedish

Kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Texten uppdaterad 2021-10-28

Att begå brott som ung

När man är ung kan det hända att man man någon gång gör något som man inte får, som man kan bli straffad för. Det kan handla om att slå någon annan eller sno godis i mataffären.

Är du under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa i alla fall. Då kontaktar de dina föräldrar och socialtjänsten. När du fyller 15 år blir du straffmyndig. Då kan man dömas till exempelvis böter, samhällstjänst och fängelse, men det är ovanligt att personer under 21 år får fängelsestraff. Du kan även dömas till ungdomstjänst. Det innebär att du får arbeta utan lön mellan 20-150 timmar. 

Att bli utsatt för brott

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår dig, hotar dig eller stjäl något från dig, är alltid jobbigt. Man hamnar i en oväntad situation där man måste tänka på sånt som anmälan, försäkring och vittnesmål, och kanske kommer i kontakt med polisen och andra myndigheter. Upplevelsen av brottet kan påverka mycket, bland annat ens känslor. 

Man ska anmäla brottet till polisen. Det är viktigt för att den eller de som utsatt en ska kunna dömas. Men också för sin egen skull. Genom att man gör en anmälan kan det bli lättare att känna att man inte har någon skuld själv. Anmälan behövs också för att man ska kunna få hjälp och stöd, till exempel någon att prata med och kanske ekonomisk ersättning, alltså pengar.

Du kan få hjälp

Medling

Medling är en frivillig verksamhet för dig som varit med om en brottshändelse eller en konflikt. Det är både för dig som har blivit utsatt för brott och för dig som har begått ett brott. Du kan då få prata om det som hände med de som varit inblandade i brottet eller konflikten där en opartisk medlare är med och håller i medlingen

Stöd till dig på stan

Fältsekreterare träffar och pratar med ungdomar på skolor, fritidsgårdar, på stan och på andra platser i kommunen på dagtid och kvällstid. Om du har små eller stora bekymmer finns fältsekreteraren för dig och lyssnar på det du vill prata om. Fältsekreteraren känner även andra bra vuxna som kan vara till hjälp.

Är du orolig för din kompis eller kanske du som förälder anar att ditt barn eller någon annans barn råkat i någon typ av problem. Prata med fältsekreteraren som ofta kan hjälpa till.

Alla har tystnadsplikt

De som jobbar i verksamheterna vi har listat här har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om dig med någon utan din tillåtelse. De har också anmälningsskyldighet som innebär att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva stöd och/eller skydd.

Carlos Vales

NULL

Fältsekreterare, Enhet familjestöd, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen