Misstanke om barn som far illa

Om ett barn far illa – hit kan du vända dig

Texten uppdaterad 2023-06-14

Barn som vilar sitt huvud mot sina händer.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Alingsås kommun kan du vända dig till Socialförvaltningen, mottagsgruppen för enheterna barn och unga 1 och 2, om du misstänker att barn far illa. Vi tar emot anmälningar och information per telefon och e-tjänst.

Du kan göra anmälan anonymt per telefon. Notera att om du har angett ditt namn eller relation till barnet är anonymiteten bruten. Du kan också ringa för att rådfråga. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på 112 eller till socialjour – se nummer nedan. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Besökstider/öppettider Enhet barn och unga

Telefontider:
Måndag kl 08.30-12.00, 13.00-17.30
Tisdag-torsdag kl 08.30-12.00, 13.00-16.30
Fredag kl 08.30-12.00, 13.00-15.00
Dag före helgdag kl 08.30-12.00, 13.00-15.00

Receptionens öppettider:
Måndag kl 08.00–17.30
Tisdag–torsdag kl 08.00–16.30
Fredag kl 08.00–15.00
Dag före helgdag kl 08.00-15.00

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Socialjour
Kvällar, nätter och helger
031-365 87 00

Enhet barn och unga 1

NULL

Avdelning unga, Socialförvaltningen

Enhet barn och unga 2

NULL

Avdelning unga, Socialförvaltningen

Anna Tell

NULL

Enhetschef, Enhet barn och unga 1, Socialförvaltningen

Camilla Björkman

NULL

Enhetschef, Enhet barn och unga 2, Socialförvaltningen