Svedenborgsplan lekplats

Lekplatsen ligger på en gräsyta i villaområdet. Lekutrustningen lämpar sig både för små och lite större barn. Platsen ligger lite avskilt från villorna runt omkring och har karaktären av en offentlig mötesplats.

Texten uppdaterad 2022-09-14

Musikvägen 5 b

Tillgänglighet

Markmaterialet består av sand, grus och gummi. Gummiytan är bra ur tillgänglighetssynpunkt, men den omgärdas av en kant av trä vilket tyvärr försämrar tillgängligheten för någon i rullstol.

Redskap

  • 3 st gungor
  • Fjädergungor
  • Lekställning med liten rutsch
  • Sandlåda med baksand
  • Koja
  • Studsmatta
  • Lekbuskage
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, 1 st stolpe med strålkastare.

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till närnatur: Nej

Alingsås kommun