Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svedenborgsplan lekplats

Lekplatsen ligger på en gräsyta i villaområdet. Lekutrustningen lämpar sig både för små och lite större barn. Platsen ligger lite avskilt från villorna runt omkring och har karaktären av en offentlig mötesplats.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Musikvägen 5 b

Tillgänglighet

Markmaterialet består av sand, grus och gummi. Gummiytan är bra ur tillgänglighetssynpunkt, men den omgärdas av en kant av trä vilket tyvärr försämrar tillgängligheten för någon i rullstol.

Redskap

  • 3 st gungor
  • Fjädergungor
  • Lekställning med liten rutsch
  • Sandlåda med baksand
  • Koja
  • Balanslek
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, 1 st stolpe med strålkastare.

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL