Parkgatans lekplats Sollebrunn

Platsen är öppen, lätt att hitta och ligger i anslutning till en gångväg. Lekplatsen är stor och har lekutrustning som även kan locka lite äldre barn. Det finns stora gräsytor runt omkring som lockar till olika aktiviteter.

Texten uppdaterad 2022-09-21

Parkgatan 9, Sollebrunn

Tillgänglighet

Markmaterialet består av konstgräs, träflis eller stenmjöl vilket främjar tillgängligheten. Bakbordet är tillgänglighetsanpassat.

Redskap

  • 4 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Fjädergungor
  • Balansbana
  • Lekhus
  • Fristående rutschbana
  • Sandlåda med bakbord
  • Lekskulptur (höna)
  • Bänkar och bord

Belysning: Ja, belysningsstolpar längst med gångväg.

Grillplats: Ja

I direkt anslutning till lekbar naturmiljö: Nej

Alingsås kommun