Kommunens hemtjänst

Alingsås kommun erbjuder hemtjänst på alla platser i hela kommunen. Vår nattpatrull ansvarar också för allt hjälp nattetid, oavsett vilken utförare du väljer på dagtid.

Texten uppdaterad 2022-12-16

Kommunens hemtjänst erbjuder dig en god vård och omsorg. Vi gör det med ett gott bemötande och med respekt för din integritet.

Vi kan tillsammans med dig hitta lösningar som gör att du i så hög grad som möjligt kan klara ditt dagliga liv.

Vi erbjuder dig en kontaktperson som tillsammans med dig gör en plan för hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt. Vi erbjuder servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Vi finns över hela kommunen.

Här når du hemtjänsten vid angelägna ärenden

Bjärke hemtjänst:

Alla dagar 07.00-22.00
Centrala Sollebrunn – 0322-61 68 68, 0702-73 68 10
Magra/Mellby – 0322-61 68 68, 0702-92 16 40
Loo/Långared/Gräfsnäs/Kvarnabo – 0322-61 68 68, 0709-35 27 60

Centrum hemtjänst:

Alla dagar 07.00-22.00
Innercentrum– 0734-15 50 48
Yttercentrum – 0734-15 50 47
Norra Centrum – 0706-75 34 78
Södra Centrum – 0706-75 00 47

Haga hemtjänst:

Alla dagar 07.00-22.00
Haga Centrum – 0703-03 43 05
Nolby/Anten – 0734-15 48 62

Lärkvägens hemtjänst:

Alla dagar 07.00-22.00
Stampen – 0706-86 79 14
Ängabo – 0768-17 78 78
Hemsjö – 0703-58 33 60
Tuve – 0734-14 22 34