1 Driftstörningar

Boendestöd – pedagogiskt stöd i vardagen

Boendestöd är en frivillig insats som syftar till att stötta dig att, på lång eller kort sikt, självständigt kunna hantera din vardag.

Texten uppdaterad 2023-03-09

Vad är boendestöd?

Boendestödet finns där som ett stöd i planering och genomförandet av insatserna. Stödet ges rehabiliterande, motiverande och pedagogiskt. Ni utgår i regel från ditt hem, men du kan också få stöd utanför hemmet.

Boendestödet förutsätter att du är aktiv och medverkar i förändringsarbetet. Målet är alltid att öka din självständighet.

Syftet med boendestödet kan vara

  • stöd i att skapa struktur i vardagen
  • stöd i att komma igång med exempelvis städ, tvätt och matlagning
  • stöd för att komma till aktiviteter, sysselsättning, arbete och utbildning
  • stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk
  • stöd i att bryta social isolering och skapa förutsättningar till delaktighet i samhällslivet

Vem kan få boendestöd?

  • du som är mellan 18 och 65 år.
  • du som bor i ordinärt boende
  • du som har en psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Detta ingår inte i boendestöd

Boendestödet arbetar inte med medicinsk delegering. Hjälp och stöd med egenvård och mediciner är en del av hälso- och sjukvårdsinsatserna som ges genom hemtjänst och hemsjukvård.

Bestående hjälpinsatser som måste utföras av annan person än du ingår inte. Behöver du hjälp med att städa, handla eller annat praktiskt, så är det troligen hemtjänst du behöver.

Så här söker du stöd

Kontakta enhet unga vuxna och socialpsykiatri vid socialförvaltningen. Socialsekreteraren utreder och beslutar om ditt behov av stöd.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Jenny Olsson

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen

Tanja Jääskeläinen

NULL

Enhetschef, Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen