1 Driftstörningar

Så arbetar vi med suicidprevention

Självmord (eller suicid) är ett område som berör många, och som också är möjligt att arbeta med på flera olika sätt. I Alingsås kommun arbetar vi förebyggande mot suicid genom kompetenshöjande insatser, med insatser i vår fysiska miljö och inom ramen för våra olika verksamheter och målgrupper.

Texten uppdaterad 2024-02-16

I Alingsås kommun samordnas det suicidpreventiva arbetet från kommunledningskontoret, men flera av förvaltningarna arbetar också samordnat inom ramen för sina verksamheter. Centralt för det förebyggande arbetet är att samverka och bidra till insatser som når alla målgrupper inom olika arenor.

Urval av insatser

Med grund i vår lokala suicidpreventiva plan genomför vi aktiviteter och insatser för våra medarbetare i kommunen och för våra invånare, ofta i samverkan med externa aktörer som regionens verksamheter och civilsamhället.

Tillsammans med Lerums kommun samverkar Alingsås inom ramen för närvårdssamverkan för att kompetenshöja medarbetare genom utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) framtagen av Karolinska Institutet. Flera av våra verksamheter har också tagit del av utbildningen Våga Fråga.

För invånarna är ambitionen att årligen erbjuda föreläsningar och mötesplatser där kunskap om suicid och suicidprevention, men också psykisk hälsa generellt, är i fokus.

För att arbeta mot suicid i fysisk miljö har kommunen en samverkan med exempelvis Räddningstjänsten och polisen för att upptäcka och undersöka platser i kommunen som kan åtgärdas i förebyggande syfte.

Varje år uppmärksammar vi också suicidpreventiva dagen den 10 september på olika sätt, och har tagit fram en folder med kontaktuppgifter dit du kan vända dig när du inte mår så bra, eller har en anhörig som mår dåligt.

Stödgrupp för efterlevande

Under våren 2024 startar Alingsås kommun i samarbete med SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) en stödgrupp för dig som förlorat en vän eller anhörig i suicid/självmord.
Läs här för mer information och anmälan.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret