1 Driftstörningar

Kontaktperson

Som kontaktperson är du ett socialt stöd till en vuxen med behov av att bryta social isolering. Vara en medmänniska en vän i vardagen.

Texten uppdaterad 2023-07-14

Uppdraget utformas efter den enskildes behov av stöd och bygger på att bryta isolering genom att exempelvis träna sociala sammanhang, hitta nya aktiviteter eller ett nytt nätverk och att hjälpa individen till självständighet. Uppdragen är tidsbegränsade och beviljas som bistånd.

Att bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson måste du ha fyllt 18 år, ha tid för uppdraget som vanligtvis är ca 2-4 gånger/månad. Du har en trygg och stabil livssituation och önskar att göra en insats under längre tid.

Vi utreder din personliga lämplighet. När du är godkänd som kontaktperson matchar vi ihop dig med tillgängliga uppdrag.

Socialförvaltningen ger dig stöd och vägledning under tiden du har ett uppdrag och du kontaktar oss om du har frågor eller vill träffas.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid uppdrag som kontaktperson.

Välkommen med din intresseanmälan, kontakta kommunens kontaktsekreterare nedan.

Josefine Werner Alm

NULL

Frivilligsamordnare, Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen