1 Driftstörningar

Slamtömning

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning. Här får du information om hur du beställer eller budar.

Texten uppdaterad 2024-01-12

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.

Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.

Vad kostar slamtömningen?

Kostnaden för slamtömningen bestäms av kommunens renhållningstaxa.

Beställ tömning

För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kundtjänst för slamtömning, eller använd vår e-tjänst, se rosa block ovan.

Extra slamtömning eller frågor

Vill du beställa en extra tömning eller ställa en fråga om slam så går det bra att mejla slam@alingsas.se

Akut efter kl. 16 och helgdagar

Kontakta kommunens upphandlade entreprenör VOAV,
journummer 0733-48 14 49 eller 0760-33 52 22.

Kundtjänst slamtömning och journummer

NULL

Telefontider: mån-fre 8-12. Akut efter kl. 16 och helgdagar, kontakta kommunens entreprenör VOAV på 0733-48 14 49 eller 0760-33 52 22., Insamlingsenheten
Mobil