Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Slamtömning

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning. Här får du information om hur du beställer eller budar.

Texten uppdaterad 2020-05-11

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.

Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.

Vad kostar slamtömningen?

Kostnaden för slamtömningen bestäms av kommunens renhållningstaxa, den hittar du längst ner på sidan.

Beställ tömning

För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kundtjänst för slamtömning.

Extra slamtömning eller frågor

Vill du beställa en extra tömning eller ställa en fråga om slam så går det bra att mejla slam@alingsas.se

Kundtjänst för slamtömning

NULL

Vid frågor om slamtömnning, Insamlingsenheten