Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall

Här beskrivs några större förändringar som påverkar flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling, så kallade samlokaliserade verksamheter. Det kan även påverka dig som privatperson som inte har något kärl för matavfall idag.

Förändringarna gäller sex avfallsslag: förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt matavfall.

  • 1 januari 2024: Alla måste sortera ut matavfall för separat fastighetsnära insamling – nya kärl kan behövas.
  • 1 januari 2024: Kommunerna övertar ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna – de som har avtal kring förpackningsinsamling måste se över dem.
  • 1 januari 2027: Alla ska kunna lämna sina förpackningar till fastighetsnära insamling – nya kärl kan behövas.

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen

Interna genvägar

Avfall från verksamheter