Så påverkas privathushåll som idag inte har något kärl för matavfall

EU-krav innebär att från 1 januari 2024 träder en ny lag i kraft som innebär att det är obligatoriskt att samla in matavfall för alla, såväl privatpersoner som näringsidkare.

Hämtningsalternativ

Alingsås kommun erbjuder dig följande hämtningsalternativ. Det lönar sig att sortera och det syns i hämtningsavgiften nedan.

När kärlen kommer så får du hållare till matavfallspåsen och information om hur du sorterar ditt avfall samt hur du använder papperspåsen på bästa sätt.

Alternativ 1 Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar med två fyrfackskärl. 26 ggr/år, båda kärlen. Totalt 3 411 kr/år

(Från 1 januari 2027 kommer fastighetsnära insamling att vara obligatoriskt.)

Alternativ 2 Ett grönt kärl för brännbart restavfall och ett brunt kärl för matavfall. 26 ggr/år, båda kärlen. Totalt 3 961 kr/år

Om du har en godkänd kompost och vill fortsätta använda den för ditt matavfall, kontakta oss!

Så här anmäler du ditt val

Du kan anmäla ditt val av hämtning till oss genom att använda vår e-tjänst, mejla eller ringa. Om du inte gör något aktivt val kommer du att få två fyrfackskärl (FNI) utställda utanför din fastighet. Se kontaktuppgifter nedan.

Genom att källsortera bidrar du till en bättre miljö

Genom att källsortera bidrar du till en bättre miljö samt håller själv nere kostnaderna för avfallshantering.

 • När du anslutit dig till FNI sparar du både tid och pengar genom att du slipper att åka till återvinningsstationen med ditt avfall. Dessutom sparar du naturligtvis på vår miljö och bidrar till en bättre framtid.

  Genom systemet medverkar du till att förpackningsmaterialen återvinns fler gånger och till att stora mängder energi sparas, istället för att ny råvara används.

  Efter att du sorterat ditt avfall i de olika facken i ditt avfallskärl så hämtar en särskild FNI-bil upp ditt avfall. De har också en särskild fackindelning, vilket gör att olika sorters avfall hamnar i olika fack i sopbilen.

  • Du sparar tid eftersom du inte behöver ta dig till återvinningsstationen.
  • Du sparar plats inne när du inte behöver ”mellanlagra” tomma förpackningar och tidningar.
  • Undersökningar visar att vi återvinner mer med fastighetsnära insamling.
 • Kärlen är indelade i olika fack och det är markerat vilket avfallsslag som skall ligga i vilket fack. Allt material ska vara rätt sorterat.

  Förpackningar ska alltid plattas till före de lämnas i kärlen. Stoppa gärna pappersförpackningar i varandra, det tar mindre plats. Förpackningarna ska vara tömda på matrester men behöver inte vara kliniskt rena. Matavfallet ska lämnas i den bruna papperspåsen som ingår i abonnemanget.

 • Hushåll i villa sorterar ut brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre ljuskällor samt förpackningar av plast, papper, metall och glas i det fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack samt en behållare för småbatterier och mindre ljuskällor.

 • Kärl 1 töms ojämna veckor (exempelvis vecka 1, 3, 35) Kärl 2 töms jämna veckor (exempelvis vecka 2, 10, 34)

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen