1 Driftstörningar

Sortera säcken för mer återvinning

Ju mer du sorterar desto mer material kan vi återbruka eller återvinna. På Bälinge eller Sollebrunns återvinnings­central tar vi inte emot hela säckar med blandat avfall från och med den 1 mars 2024. Sortera gärna ditt avfall innan du besöker oss så blir det enklare för dig att sortera på plats.

Texten uppdaterad 2024-03-05

Du kan använda säckar för att transportera avfall till återvinningscentralerna. Men väl på plats behöver du tömma säcken/säckarna och sortera allt för sig i rätt container.

Förbered ditt besök

Sorterar du redan hemma när du packar bilen kan ditt besök hos oss gå smidigt.

 • Sortera innehållet hemma i olika säckar
 • Töm sedan dina sorterade säckar i rätt container
 • Ta med säckarna hem om du vill återanvända dem eller släng dem i behållaren för säckar bredvid containern

Allt avfall går att sortera

Allt avfall går att sortera. Om du inte vet i vilken container eller behållare du ska lägga olika material kan du be personalen om hjälp. Det händer att farligt avfall och elavfall slinker med i säckar som slängs i containrar. Det vill vi verkligen undvika!

Vi vill ta tillvara på allt som kan återbrukas eller materialåtervinnas. Till exempel byggmaterial, trädgårdsprodukter, textilier och metall.

Tack för att du sorterar!

Sorteringsguide

Med denna sorteringsguide får du råd och hjälp att sortera rätt.

Vanliga frågor och svar om "Sortera säcken"

  • Att bränna avfall är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall till förbränning när det istället kan återbrukas eller materialåtervinnas.
  • Bättre sorteringen ger ett renare material till återvinning.
  • Det förekommer farligt avfall i säckarna. Det kan skada vår personal och miljön.
  • Plast- och pappsäckar kan återvinnas.
  • I vår avfallsplan finns mål på renhet, minst 90 % av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska vara rätt sorterat, varav inget farligt avfall i fel fraktion.
 • Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt kommunala avfall och lämna det till oss. Grovavfall är kommunalt avfall.

 • Nej. Det finns några undantag som är viktiga att känna till. Kontakta personalen på plats om du ska lämna:

  • Säckar som innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
  • Säckar som innehåller invasiva arter, till exempel parkslide och lupiner.
  • Om du ska lämna asbest och/eller eternitplattor på Bälinge återvinningscentral Kontakta alltid deras personal först.
  • Textilier till återvinning.
  • Att dumpa avfall är olagligt. Det räknas som ett brott som kan ge böter eller fängelsestraff.
  • Att sanera och städa undan dumpat avfall är kostsamt och onödigt för markägaren.
 • Nej. Men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar på rätt sätt, både för kommunen och dig som invånare. Förbränningspriserna har ökat vilket betyder att ju mer vi skickar till förbränning desto dyrare blir det.

 • Allt avfall går att sortera. Kontakta personalen på plats om du är osäker!

 • Nej. Det går inte att betala sig från den lagstadgade skyldigheten att sortera sitt avfall till återvinning. Du har ansvar för det avfall du skapar och ska sortera det så det kan återbrukas eller materialåtervinnas istället för att eldas upp.

  Vad gör jag med säckarna?

  • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
  • Lämna plastsäckar till återvinning av plastförpackningar.
  • Lämna papperssäckar till återvinning av pappersförpackningar.
  • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
  • Lämna plastsäckar till återvinning av plastförpackningar.
  • Lämna papperssäckar till återvinning av pappersförpackningar.

Kundtjänst, avfall

NULL

Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen

Cecilia Fennick

NULL

Enhetschef Mottagning avfall, Avfallsavdelningen