sv Swedish

Sorteringsguide A-Ö

Sorteringsguiden har producerats som en hjälp för dig att sortera ditt avfall rätt. Om det är något som du inte får svar på i denna guide är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Tanken med denna sorteringsguide är också att visa att det lönar sig för miljön att du sorterar ditt avfall. Glädjande nog går det mesta av hushållsavfallet att återanvända eller återvinna. Det kommer du att upptäcka när du läst igenom denna broschyr.

En tryckt broschyr finns att hämta på Bälinge återvinningscentral och i entrèn på Sveagatan 12.

Kundtjänst, avfall

NULL

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås, Avfallsavdelningen