sv Swedish

Återvinningsstationer

När det gäller de gröna återvinningsstationerna i kommunen så ligger dessa ej på kommunens ansvar utan det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ett företag i återvinningsbranschen, som har ansvaret.

Texten uppdaterad 2021-05-03

Återvinningsstationer ÅVS

FTI har i uppdrag av förpackningsproducenterna att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. På återvinningsstationerna kan du slänga förpackningar av olika slag, som plast, pappförpackningar, tidningar och glas.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida finns adresser till alla återvinningsstationer i kommunen. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station och även få svar på hur du skall sortera dina förpackningar.

Där kan du även se när tömning sker och hur ofta det städas, där kan du också felanmäla dåligt städ direkt till företaget som sköter stationen.

Du behöver dock sortera rätt och inte lämna sortering utanför behållarna om de är fulla. Är behållaren full får du ta dina förpackningar med dig till en annan återvinningsstation eller ta hem det igen. Släng inte avfall på återvinningsstationen som inte hör hemma där. Mycket av det skräp som flyger runt på återvinningsstationerna beror tyvärr på att det har lämnats skräp och grovsopor utanför behållarna.

Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer - synpunkter

NULL

Inte en kommunal tjänst.