Nedskräpning

Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken och därmed straffbart. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen riktar sig mot alla.

Texten uppdaterad 2024-02-02

Skräp kan vara både mindre föremål som t.ex. glas, papper och engångsgrillar, men även större föremål som t.ex. byggavfall, möbler och skrotbilar. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som till exempel bly, kvicksilver, oljor och annat som läcka ut i naturen. Skrotbilar ska därför lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar. Föremål som lagts upp på ett systematiskt och organiserat sätt eller har ett genomtänkt syfte behöver inte vara nedskräpning även om det kan se tråkigt ut.

Klagomål på nedskräpning

Har du ett klagomål på nedskräpning så kan du anmäla det till miljöenheten. Använd gärna e-tjänsten som är länkad längst ner på denna sida. Miljöenheten tar emot klagomålet och gör en första bedömning om det rör sig om nedskräpning enligt miljöbalken.

Vi ber den klagande att själv kontakta den som orsakat nedskräpningen om det är känt. Det är viktigt att den som orsakat nedskräpningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljöenheten kopplas in. Vi kan också be den som klagar att skicka in bilder på nedskräpningen. Ju mer information vi får om nedskräpningen desto mer effektivt kan vi hantera ärendet. När vi har fått in de uppgifter vi behöver kontaktar vi den som är ansvarig för avfallet. Ibland åker vi ut på plats för att göra en bedömning. Många gånger städar den som är ansvarig upp skräpet, men om det inte sker så kan vi skriva ett beslut med krav på att städa upp. Beslutet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

Om vi kommer fram till att klagomålet är befogat kan vi komma att ta betalt för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa, se rubrik ”Taxor och avgifter Bygga, bo och miljö”.

Anmäla anonymt

Som anmälare har du rätt att vara anonym, men om ditt namn eller telefonnummer syns i ett e-postmeddelande kan vi inte garantera din anonymitet. Om du använder e-tjänsten kan du välja att vara anonym. Då loggar du inte in dig och vi får då inga uppgifter om dig. Det är viktigt att känna till att om vi inte får in kompletta uppgifter om klagomålet kommer vi inte kunna utreda det eftersom vi inte kan ställa frågor till den som vill vara anonym.

Nedskräpning på tomter eller kommunal mark

Om klagomålet rör en nedskräpad tomt eller allmän nedskräpning på kommunens mark, t.ex. ansamling av fimpar längs med en cykelväg, blir det andra enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen som utreder och/eller åtgärdar.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Om du tycker att det är nedskräpat vid en återvinningsstation, ska du i första hand anmäla det till sopor.nu

Nedskräpning längs statliga vägar

När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen