Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nedskräpning

Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen riktar sig mot alla, även markägare. Har du ett klagomål på nedskräpning så kan du anmäla det till miljöskyddskontoret.

Skräp kan vara både mindre föremål som t.ex. glas, papper och engångsgrillar, men även större föremål som t.ex. byggavfall, möbler och skrotbilar. Skräpet behöver inte innebära att det är otrevligt eller orsakar skada, det kan ändå anses vara en nedskräpning. Föremål som lagts upp på ett systematiskt och organiserat sätt eller har ett genomtänkt syfte behöver inte vara nedskräpning även om det kan se tråkigt ut.

Att skräpa ner är straffbart

Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalken. Miljöskyddskontoret kan besluta att den som skräpat ner ska att städa upp efter sig. Beslutet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

Skrotbilar

En uttjänt bil som står ute i naturen innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och annat som kan spridas i naturen. Skrotbilar ska därför lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Klagomål på nedskräpning

Miljöskyddskontoret tar emot klagomål på nedskräpning och gör en första bedömning av om det kan anses beröra miljö- och hälsoskydd enligt miljöbalkens regler.

Vi ber den klagande att själv kontakta den som orsakat nedskräpningen om det är känt. Det är viktigt att den som orsakat nedskräpningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljöskyddskontoret kopplas in. Vi kan också be den som klagar att skicka in bilder på nedskräpningen. Ju mer information vi får om nedskräpningen desto mer effektivt kan vi hantera ärendet. När vi har fått in de uppgifter vi behöver kontaktar vi den som är ansvarig för avfallet. Ibland åker vi ut på plats för att göra en bedömning. Många gånger städar den som är ansvarig upp skräpet men ibland när så inte sker skriver vi beslut om krav på att städa upp.

Om miljöskyddskontoret kommit fram till att klagomålet är befogat kan vi ta betalt för nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa för tillsyn. Timavgiften är för närvarande 950 kr/timma.

Anmäla anonymt

Som anmälare har du rätt att vara anonym, men om ditt namn eller telefonnummer syns i ett e-postmeddelande kan vi inte garantera din anonymitetet. När du använder e-tjänsten kan du välja att vara anonym. Då loggar du inte in dig och vi får då inga uppgifter om dig. Det är viktigt att känna till att om vi inte får in kompletta uppgifter om klagomålet kommer vi inte kunna utreda det eftersom vi inte kan ställa frågor till den som vill vara anonym.

Nedskräpning på tomter eller kommunal mark

Om klagomålet rör en nedskräpad tomt eller allmän nedskräpning på kommunens mark, t.ex. ansamling av fimpar längs med en cykelväg, hänvisar vi till samhällsbyggnadskontoret.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Om du tycker att det är nedskräpat vid en återvinningsstation, ska du i första hand anmäla det till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Nedskräpning längs statliga vägar

När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöskyddsenheten

NULL

Miljöskyddsenheten