Sortera avfall vid bygg och rivning

I augusti 2020 fick vi en ny avfallsförordning i Sverige. Det påverkar dig som utför bygg- eller rivningsarbeten eftersom avfallet nu ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Avfall som produceras vid bygg- eller rivningsarbeten ska nu sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Avfallet ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått och syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. 

Undantag och dispens

Det finns i avfallsförordningen undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av något av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Det gör du hos bygg- och miljönämnden med blanketten Sök dispens för utsortering av avfall. Tänk på att söka dispens i god tid och var noggrann när du fyller i blanketten så att all information kommer med.

Vad avgör om du får dispens?

För att vi ska bevilja dispens måste det finnas goda skäl för att det behövs vid just den plats där du utför arbetet. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten