sv Swedish

Förpackningar

Det finns bra möjligheter att sortera dina förpackningar, du kan antingen sortera hemma genom fastighetsnära insamling FNI eller lämna på en återvinningsstation.

Texten uppdaterad 2021-05-04

Lätt att sortera rätt

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens FTIABs hemsida kan du enkelt se hur du sorterar dina förpackningar.

Om du har synpunkter på återvinningsstationerna går det bra att kontakta Förpackningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Telefonnummer 0200-88 03 11.

Kundtjänst, avfall

NULL

Besöksadress: Bälinge avfallsanläggning Tokebackavägen 6, 441 93 Alingsås, Avfallsavdelningen