Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förpackningar

Det finns bra möjligheter att sortera dina förpackningar, du kan antingen sortera hemma genom fastighetsnära insamling FNI eller lämna på en återvinningsstation.

Texten uppdaterad 2020-04-27

I broschyren Sorteringsguide A-Ö kan du läsa hur du sorterar och hur förpackningarna sedan återvinns.

Om du har synpunkter på återvinningsstationerna går det bra att kontakta Förpackningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Telefonnummer 0200-88 03 11.

Kretsloppsavdelningen

NULL

Samhällsbyggnadskontoret