Ändrade förutsättningar att samla in förpackningar hos verksamheter

Från 1 januari 2024 gäller ny förordning om producentansvar för förpackningar (2022:1274). Enligt den nya förordningen är det kommunen som fastighetsnära ska samla in förpackningar hos hushåll och samlokaliserade verksamheter. En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som delar sopkärl med hushåll. Systemet för insamling av förpackningar ska vara fullt utbyggt till år 2027.

Texten uppdaterad 2024-01-18

Om er verksamhet delar sopkärl med hushåll är det en samlokaliserad verksamhet. Ni kan då antingen välja att fortsätta använda kommunens system för förpackningar eller välja att anlita annan aktör.

Kontakta oss

Oavsett om ni väljer att fortsätta dela kärl eller väljer att anlita en egen aktör efter dialog med fastighetsägaren vill vi att ni meddelar detta till kommunen på vår e-tjänst för inrapportering, se rosa block längst upp på sidan.

Därför sker förändringarna

Målet bakom dessa förändringar är att öka materialåtervinningen.

Det sker bland annat genom ett tydligare ansvar och närmare insamling. På sikt skapas en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall samt förpackningar samlas in fastighetsnära – gärna också returpapper. Det innebär en huvudman (kommunen) istället för två (kommunen och producenterna), då blir det lättare för fastighetsägare att veta vart de ska vända sig med frågor.

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär också ökad service till invånarna. Erfarenheten visar att det medför att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i det brännbara restavfallet.

Olika regler

Reglerna skiljer sig åt mellan så kallade samlokaliserade verksamheter och andra verksamheter.

Så här påverkas olika verksamheter

  • En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

    Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning. Anmälan ska då ske enligt de kommunala avfallsföreskrifterna.

  • Verksamheter som inte använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall måste själva beställa hämtning av sitt förpackningsavfall om de önskar få det hämtat vid fastighet. Alla verksamheter ska kunna lämna förpackningsavfall kostnadsfritt vid mottagningsplatser som producenterna har en skyldighet att tillhandahålla.

    Observera att kommunen, liksom tidigare, har ansvar för det mat- och brännbara restavfall som uppkommer hos verksamheter om det till art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det gäller till exempel matavfall från restauranger och personalkök samt städsopor från kontor och hotell.

    Hitta mottagningsplats via NPAs hemsida.

Kundtjänst, avfall

NULL

Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen