1 Driftstörningar

Sinnehuset

En daglig verksamhet som primärt riktar sig till dig på tidig utvecklingsnivå.

Texten uppdaterad 2023-10-06

På Sinnehuset lägger vi stort fokus på att anpassa aktiviteterna för varje individ. Du ska kunna vara delaktig efter egna förutsättningar och intresse. Stor vikt läggs även för att finna och utveckla den individuella kommunikationen.

Daniel Sölsnes

NULL

Enhetschef, Avdelning för funktionsstöd