Korttidstillsyn

För skolungdomar med funktionsnedsättning som behöver hjälp medan föräldrarna arbetar.

Texten uppdaterad 2023-12-05

Du som är förälder till ett barn över 12 år med funktionsnedsättning kan få hjälp med att se efter ditt barn under tiden du arbetar; exempelvis före och efter skoltid och under lov.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen