sv Swedish

Korttidstillsyn

För skolungdomar med funktionshinder som behöver hjälp medan föräldrarna arbetar.

Texten uppdaterad 2021-02-09

Du som är förälder till ett barn över 12 år med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn under tiden du arbetar; exempelvis före och efter skoltid och under lov.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen