Ledsagning

För dig som behöver stöd vid aktiviteter utanför hemmet.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Ledsagning är en insats för aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en funktionsnedsättning. Ledsagning kan till exempel beviljas för att du ska kunna besöka vänner, gå på bio, delta i fritidsaktiviteter eller ta en promenad.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Socialsekreterare Vuxna LSS

NULL

Myndighetsavdelningen