Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Muddring

Muddring är ett exempel på vattenverksamhet som du måste anmäla eller söka tillstånd för.

Texten uppdaterad 2020-05-28

Muddring av ett vattendrag eller en sjö innebär att bottenmaterial tas bort för att till exempel öka vattendjupet. Muddring kan påverka miljön negativt.

För att få muddra inom ett vattenområde måste du antingen skicka in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Mer information om detta finns på Länsstyrelsens sida om vattenverksamhet.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Marie Berghult

NULL

Avdelningschef, Avdelningen miljö och vatten

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret