Muddring

Muddring är ett exempel på vattenverksamhet som du måste anmäla eller söka tillstånd för.

Texten uppdaterad 2024-02-20

Muddring av ett vattendrag eller en sjö innebär att bottenmaterial tas bort för att till exempel öka vattendjupet. Muddring kan påverka miljön negativt.

För att få muddra inom ett vattenområde måste du antingen skicka in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Mer information om detta finns på Länsstyrelsens sida om vattenverksamhet.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor kontaktar du handläggare på miljöenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen