sv Swedish

Hygieniska verksamheter

Lokaler för olika typer av hygienisk behandling behöver anmälas till miljöskyddnämnden.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Helena Ingvarsson

NULL

Enhetschef, Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen