sv Swedish

Risk för blodsmitta

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg.

Texten uppdaterad 2021-05-06

Om du ska starta en verksamhet med som innebär risk för blodsmitta ska du göra en anmälan till Miljöskyddsnämnden.

Anmälan måste skickas in senast 6 veckor innan du startar verksamheten.

När miljöskyddsnämnden fått din anmälan skickar vi en bekräftelse. Om det saknas något i anmälan så kommer vi höra av oss och be om mer uppgifter. Det är först när anmälan är komplett som de 6 veckorna börjar räknas.

Miljöskyddsnämnden skickar normalt ut ett beslut som svar på din anmälan. Beslutet kan innehålla åtgärder du behöver ta i förebyggande syfte för att kraven i miljölagstiftningen ska uppfyllas.

Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller Svenska staten.

E-tjänster

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen