sv Swedish

Kontaktperson, kontaktfamilj

Har du plats för en till i din familj någon gång ibland? Alingsås kommun har alltid behov av fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Syftet är att ge den sökandes familj ett utökat nätverk för avlastning, stöd och stimulans.

Texten uppdaterad 2023-05-12

Barn blåser en maskros.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en ”helt vanlig” familj som känner engagemang för sina medmänniskor och som regelbundet kan tänka sig att ta emot ett barn eller syskonpar i sitt hem. Det kan handla om en eller två helger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vardagliga saker som att baka, spela fotboll eller grilla korv i skogen. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet och att barnet får delta i familjens aktiviteter. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men ger också mycket glädje.

Att bli kontaktfamilj

För att bli kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det är viktigt att hela familjen är överens om att ni vill bli kontaktfamilj. Om ni anmäler intresse görs en utredning av familjens situation. Två familjehemssekreterare gör hembesök och utdrag hämtas in från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdens register och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke. Du får också lämna referenser.

Innan ni blir kontaktfamilj åt ett särskilt barn bedömer vi, tillsammans med er och barnet samt vårdnadshavaren, om er familj passar för uppdraget.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid uppdrag som kontaktfamilj.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar i veckan av sin fritid till att umgås med en ungdom som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra sig om att vara ett stöd i skolarbetet, hitta en bra fritidssysselsättning eller ha någon att gå och fika med.

Att bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson måste du ha fyllt 18 år. Det görs en utredning runt dina personliga förhållanden och utdrag hämtas in från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdens register och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke. Du får också lämna referenser.

Efter godkännande bedömer vi, tillsammans med ungdomen och i regel också barnets vårdnadshavare, om du passar för uppdraget. 

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid uppdrag som kontaktperson.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson och Rapportera underlag för arvode och omkostnadsersättning

  • Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson – SoL
  • Kontaktfamilj – Rapportera underlag för arvode och omkostnadsersättning

Aktuella kontaktfamiljsannonser

  • Vi söker en kontaktfamilj till en utåtriktad och kreativ flicka som tycker om djur och att pyssla. Flickan bor idag i familjehem och går i skola i Alingsås.

    Som kontaktfamilj behöver ni vara trygga vuxna med tid och engagemang att samverka kring flickans fortsatta utveckling. Ni behöver ha ett gott samarbete med familjehemmet som ni genom ert åtagande avlastar. Önskvärd omfattning är två helger i månaden.

    Flickan har diabetes och blivande kontaktfamilj får därför utbildning och vägledning av både sjukvård och familjehem. Egen erfarenhet av diabetes ses som meriterande.

    Vid intresse nås kommunens familjehemssekreterare via växeln på 0322-616000.

Besökstider/öppettider

Måndag kl. 08–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08–16.30
Fredag kl. 08–15

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara kontaktperson/kontaktfamilj.

Enhet Familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen