Krisstöd till föräldrar vid barns placering

Om du som förälder får ditt barn placerat finns det hjälp att få i form av ett krisstöd.

Texten uppdaterad 2022-03-01

Att få sitt eller sina barn placerade innebär ofta att man som förälder hamnar i någon form av kris. Alingsås kommun erbjuder därför ett krisstöd där du som förälder får möjlighet att samtala med en krisstödjare.

Samtalen utgår helt och hållet från dina behov och syftar till att stötta dig i din roll som förälder till ett barn som är placerat. Krisstödet erbjuds redan samma dag eller dagen efter ditt barn placeras.

Alingsås kommun