Separation, skilsmässa

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge.

Texten uppdaterad 2023-06-07

Barn och separationer

Har ni barn och ska separera eller lever separerade kan ni vända er till familjerätten för att få information och samtal. Syftet är att komma fram till lösningar rörande era gemensamma barn i vårdnads, boende och umgängesfrågor.

Föräldrar som är överens

Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen i familjen vid en skilsmässa eller separation kan skriva avtal om detta. Ni kontaktar familjerätten för att få hjälp att utforma ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden och blir då juridiskt bindande, precis som en dom.

Föräldrar som inte är överens

Om föräldrarna inte är överens försöker familjerätten tillsammans med föräldrarna hitta en gemensam lösning genom samarbetssamtal. Vid samarbetssamtal deltar alltid båda föräldrarna och en eller två familjerättssekreterare.

Föräldrarna kan själva begära samarbetssamtal eller så kan tingsrätten ge familjerätten i uppdrag att hålla samarbetssamtal med föräldrar.

Stöd vid separation och skilsmässa

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Det kan underlätta att få samtala med någon som har erfarenhet av hur man kan arbeta med dessa frågor för att komma vidare.

Familjerätt

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal kring att förbättra, förändra en relation eller sättet att förhålla sig till varandra.

Enhet familjerätt

NULL

Telefontid: 08.45-09.30, måndag-fredag, Avdelning unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen