Solenergi

Många är intresserade av att skaffa solceller och att själva producera en del av den el de förbrukar. Eftersom det är en ganska stor investering och anläggningen har en livslängd på 30 år så är det viktigt att planera med omsorg.

Texten uppdaterad 2020-07-23

Många är intresserade av att skaffa solceller och att själva producera en del av den el de förbrukar. Eftersom det är en ganska stor investering och anläggningen har en livslängd på 30 år så är det viktigt att planera med omsorg.

Om du vill fördjupa dig direkt kan du gå till Solelportalen hos Energimyndigheten.

Har jag ett bra tak för solenergi?
De flesta tak kan användas, varken väderstreck eller taklutning är avgörande men tak som är vända mot norr kommer inte att ge mycket el. Däremot är det känsligare med skuggor från träd och byggnader.

Kan jag bli självförsörjande med el och ”klippa sladden”?
Nej. I Sverige har vi stor solinstrålning under sommaren och liten under vintern. Det är vanligt att solceller på villatak ger ett visst överskott på sommaren och att de ger alldeles för lite el under vintern. Det innebär att anläggningar på villatak alltid är anslutna till elnätet. Under sommaren exporteras el från fastigheten ut på elnätet och används av grannarna. Under vintern importeras el till fastigheten på samma sätt som sker utan solceller.

Lönar det sig?
Det korta svaret är ja. Att investera i solenergi är lönsamt men på lång sikt. En mycket grov tumregel är att det tar lika många år att få tillbaka investeringen som kostnaden varit räknat i Kronor/Watt. Beroende på anläggningens storlek och andra förutsättningar brukar kostnaden vara mellan 9 – 20 Kronor/Watt. Livslängden på anläggningen förväntas vara 30 år eller mer och därmed har investeringen tjänats in innan dess.

Var ska jag börja?
Börja gärna med att läsa genom Energimyndighetens broschyr ”Solcellsguide – från idé till färdig anläggning”

Det finns även en checklista som kan vara ett bra stöd.

Energi och klimatrådgivning

NULL

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare, Bygg- och miljöavdelningen