Lilla Berget lekplats

Lekplatsen ligger vackert belägen och väl synlig intill en liten bergknalle i kvartersparkmiljö. Lekutrustningen är fördelad mellan två ytor på varsin sida om berget. I parken finns det även en mindre gräsyta som lämpar sig för bollspel. Gångvägar från båda sidor om berget leder upp till platsen.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Nordostpassagen 15 b

Tillgänglighet

Lekutrustningen står till största delen i flisytor.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Liten lekställning med rutsch
  • Sandlåda med 2 st bakbord
  • Bänkar

Belysning: Ja, längs med parkvägen.

Grillplats: Nej

Alingsås kommun