1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lilla Berget lekplats

Lekplatsen ligger vackert belägen och väl synlig intill en liten bergknalle i kvartersparkmiljö. Lekutrustningen är fördelad mellan två ytor på varsin sida om berget. I parken finns det även en mindre gräsyta som lämpar sig för bollspel. Gångvägar från båda sidor om berget leder upp till platsen.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Nordostpassagen 15 b

Tillgänglighet

Lekutrustningen står till största delen i flisytor.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Liten lekställning med rutsch
  • Sandlåda med 2 st bakbord
  • Bänkar

Belysning: Ja, längs med parkvägen.

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL