2 Driftstörningar
sv Swedish

Hålabäcksstigens lekplats

Lekplatsen ligger lite avsides i förhållande till bostadsområdet, bakom en förskola, däremot väldigt nära en fristående villa. Intill finns naturområde samt en gräsyta med fotbollsmål.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Hålabäcksstigen 6

Tillgänglighet

Samtliga lekredskap står, sedan lekplatsen upprustades 2017, i flis, utöver sandlådan och sittmöbler som står på stenmjölsytor.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Lekställning
  • 3 st Fjädergungor
  • Klätternät
  • Lekhus
  • Volträcke
  • Sandlåda med bakbord
  • Bänkar med bord

Belysning: Nej

Grillplats: Ja

Park och natur

NULL