Hålabäcksstigens lekplats

Lekplatsen ligger lite avsides i förhållande till bostadsområdet, bakom en förskola, däremot väldigt nära en fristående villa. Intill finns naturområde samt en gräsyta med fotbollsmål.

Texten uppdaterad 2022-09-13

Hålabäcksstigen 6

Tillgänglighet

Samtliga lekredskap står, sedan lekplatsen upprustades 2017, i flis, utöver sandlådan och sittmöbler som står på stenmjölsytor.

Redskap

 • 2 st gungor
 • Fågelbogunga
 • Klätterställning
 • Rutschkana
 • 3 st Fjädergungor
 • Klätternät
 • Lekhus
 • Pilkoja
 • Volträcke
 • Sandlåda med bakbord
 • Bänkar med bord

Belysning: Nej

Grillplats: Ja

Alingsås kommun