2 Driftstörningar
sv Swedish

Enehagsgatans lekplats

Lekplatsen ligger öppet på en grönyta i villaområde och fungerar som social mötesplats för hela familjer med gott om sittytor och en grill. Lekredskapen är anpassade för flera åldersgrupper. Växtlighet med tät vegetation gränsar till lekplatsen på ena sidan och en fotbollsplan ligger i nära anslutning åt andra hållet.

Texten uppdaterad 2022-02-04

Enehagsgatan 223

Tillgänglighet

Lekplatsens markmaterial består till stor del av grus och barkflis, men även konstgräs vilket är bra sett till framkomligheten. Kanter mellan de olika lekytorna kan försämra tillgängligheten – men fungerar som vägledning för synskadade.

Redskap

  • Gungställning med 3 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Lekställning med rutschkana
  • Klätternät
  • Snurrlek
  • Fjädergungor 3 st
  • Sandlåda med bakbord
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, belysningsstolpe med spotlights åt flera håll.

Grillplats: Ja

Park och natur

NULL