1 Driftstörningar

Enehagsgatans lekplats

Lekplatsen ligger öppet på en grönyta i villaområde och fungerar som social mötesplats för hela familjer med gott om sittytor med bänkar, bord och en grill. Lekredskapen är anpassade för flera åldersgrupper. Intill finns en fotbollsplan.

Texten uppdaterad 2022-09-13

Enehagsgatan 223

Tillgänglighet

Lekplatsens markmaterial består till stor del av grus och barkflis, men även konstgräs vilket är bra sett till framkomligheten. Kanter mellan de olika lekytorna kan försämra tillgängligheten – men fungerar som vägledning för synskadade.

Redskap

  • Gungställning med 3 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Lekställning med rutschkana
  • Klätternät
  • Snurrlek
  • Fjädergungor 3 st
  • Sandlåda med bakbord
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, belysningsstolpe med spotlights åt flera håll.

Grillplats: Ja

Alingsås kommun