Myrvägen lekplats

Lekplatsen ligger öppet och vid slutet på en gata. Lekutrustningen är främst anpassad för de mindre barnen.

Texten uppdaterad 2022-09-14

Myrvägen 13 b

Nyupprustad våren 2020

Tillgänglighet

Större delen av lekutrustningen finns i träflis som räknas som tillgängligt. I övrigt är det också tillgängliga markmaterial som stenmjöl och betongplattor.

Redskap

  • 3 st gungor
  • Sandlåda med bakbord
  • 2 st fjädergungor
  • En klätterställning med rutschbana
  • En hammock
  • En soffa med bänk och bord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till närnatur: Ja

Alingsås kommun