Bolltorps lekplats

Lekplatsen ligger öppet och centralt i bostadsområde och är lätt att ta sig till. Det är en stor lekplats med brett utbud av utrustning där både små och lite större barn kan leka. Närheten till natur runt omkring gör att också omgivningen kan tas i anspråk för lek. Det finns gott om sittytor vilket kan bidra till att skapa en social mötesplats.

Texten uppdaterad 2022-09-13

Näckrosgatan 6

Tillgänglighet

Tydligt gångsystem i grus som binder samman de olika lekytorna. Kompletterat med konstgräs delvis vilket ger ökad tillgänglighet.

Redskap

  • 4 st gungor
  • Lekställning med rutschbana
  • Klätterställning
  • Sandlådor
  • Tunnelrutschkana
  • Fjädergungor
  • Snurrlek
  • Balanslek

Belysning: Ja, i höga ljuspelare och i boxar. Belysningen är god, det finns även effektbelysning vilket skapar en spännande miljö.

Grillplats: Nej

Alingsås kommun