Brasestigen lekplats

Lekplatsen ligger öppet längs med gångstråk med närhet till gräsytor. Lekredskapen riktar sig både till små och lite äldre barn. Lekplatsen är en viktig mötesplats.

Texten uppdaterad 2022-09-21

Ingaredsgatan 54 c

Brasestigen lekplats

Tillgänglighet

Lekplatsens markmaterial består av flera olika markmaterial och är mestadels tillgänglig.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Gunga för yngre barn
  • Klätterställning
  • Rutschkana
  • Studsmatta
  • Balansbana
  • Lekhus med minirutschkana
  • Stor sandlåda
  • Bänkbord, bänk och snurrstolar

Belysning: Ja

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till lekbar naturmiljö: Nej

Alingsås kommun