1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brasestigen lekplats

Lekplatsen ligger öppet längs med gångstråk med närhet till gräsytor. Lekredskapen är främst för de små barnen men det finns t.ex en fågelbogunga som kan användas av äldre barn. Under hösten 2021 påbörjar vi en upprustning av lekplatsen. Utformningen är gjord utifrån synpunkter och önskemål från allmänheten samt från barn på Ingaredsskolan. Tanken är att lekplatsen efter upprustningen ska locka både yngre och äldre barn samt fungera som en mysig mötesplats i centrala Ingared. Lekplatsen kommer också att få belysning. Enligt tidplanen beräknas lekplatsen stå färdig i december.

Texten uppdaterad 2021-09-29

Ingaredsgatan 54 c

Tillgänglighet

Lekplatsens markmaterial består främst av sand och sand med gräs i, vilket inte främjar tillgängligheten.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Lekställning med rutschkana och klätterlek
  • Fågelbogunga
  • Fjädergungor
  • Snurrlek
  • Stor sandlåda
  • Bänkar och bord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL