Nolhaga lekplats

Mitt i Nolhaga park ligger en av Alingsås mest besökta lekplatser. Runt lekplatsen finns stora gräsytor och det är nära till skogen på Nolhaga berg. Lekplatsen har ett stort utbud av lekutrustning för barn i varierande åldrar och fungerar som en social mötesplats för hela familjen.

Lekplatsen är väldigt uppskattad och besöks av barnfamiljer från hela kommunen och det är även många utanför kommunen som upptäckt denna skönt belägna lekplats. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Texten uppdaterad 2023-06-05

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassning har utgjort en stor del av konceptet för denna lekplats. Därför finns här få nivåskillnader. Markmaterialet är mestadels gummi och konstgräs, och ett tydligt gångsystem löper genom lekplatsen.

Mer information om tillgänglighet

Tillgänglighetsguide Nolhaga park

Redskap

 • 2 st 5-sitsiga gungställningar
 • Stor lekställning med rutschkana
 • Balansbanor
 • Fågelbogunga
 • Karusell
 • Fjädergungor
 • Mindre lekställningar med rutschkana
 • Sandlåda med bakbord
 • Flera lekhus
 • Balansring
 • Broar
 • Bänkar med bord Här finns också tak över bänkar och bord vilket erbjuder skugga och skydd mot regn.

Belysning: Ja, stolpar med spotlights.

Grillplats: Ja

Interna genvägar

Om Nolhaga slottspark

Alingsås kommun