1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådjursstigen lekplats

Lekplatsen ligger öppet med vegetation runtomkring och i nära anslutning till villaområde. Lekutrustningen riktar sig främst till mindre barn. Omgivande gräsytor möjliggör olika aktiviteter.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Rådjursstigen 18 B

Tillgänglighet

Materialet är främst sand och gräs vilket inte främjar tillgängligheten. Inga direkta nivåskillnader finns.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Liten rutschkana
  • Sandlåda
  • Bänkar och bord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL