1 Driftstörningar

Kvarnbackens lekplats

Lekplatsen ligger lättillgänglig omgiven av radhusområde. Är främst anpassad för mindre barn. I det omkringliggande landskapet finns en gräskulle, gott om vegetation och öppna ytor. Det finns bänkar med bord och lekplatsen är delvis inhägnad av lågt staket med omgivande planteringar och är indelad i olika rum som ger möjlighet till avskildhet.

Texten uppdaterad 2022-09-13

Lapplandsgatan 44

Tillgänglighet

Mycket av markmaterialet utgörs av flis, vilket inte är fullt tillgängligt.

Redskap

  • Gungställning med 4 st. gungor
  • Lekställning med rutschkana
  • Motorikbana
  • Snurrlek
  • 2 st fjädergungor
  • Sandlåda med grävmaskin
  • Bänkar med bord
  • Stockar och stenar i ytan med flis

Belysning: Ja, 2 st belysningsstolpar.

Grillplats: Nej

Alingsås kommun