2 Driftstörningar
sv Swedish

Kvarnbackens lekplats

Lekplatsen ligger lättillgänglig omgiven av radhusområde. Är främst anpassad för mindre barn. I det omkringliggande landskapet finns en gräskulle, gott om vegetation och öppna ytor.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Lapplandsgatan 44

Tillgänglighet

Mycket av markmaterialet är flis, sand eller grus därför kan vissa lekredskap vara svåra att ta sig till för någon som exempelvis använder en rullstol. Stockar och stenar i ytan med flis. Delvis inhägnad av lågt staket med omgivande planteringar.

Redskap

  • Gunga
  • Lekställning med rutschkana
  • Snurrlek
  • 2 st fjädergungor
  • Balansgång
  • Sandlåda
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, 2 st belysningsstolpar.

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL