Press- och informationsfrågor

Det kommunen arbetar med ligger i allmänhetens intresse. Därför är det viktigt att vi är öppna och berättar vad vi gör, både direkt till våra invånare, till media och till andra intresserade. Här finns pressmeddelanden, bildbank, grafiskt material och våra sociala medier-konton samlat för kommunens olika verksamheter.

Mediekontakter

Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten

Enhetsbrevlåda

NULL

Kommunikationsenheten