Nätverk och föreningar

Om du har en funktionsnedsättning, är förälder eller anhörig kan du ha behov av att träffa andra i samma situation.

Texten uppdaterad 2023-10-06

I Alingsås finns både nätverk och föreningar som riktar sig till dig med funktionsnedsättning och till anhöriga. Det kan vara ett bra sätt att träffas och dela erfarenheter med varandra.

Nätverk och träffpunkter är inte föreningar, det är personer som väljer att träffas eller hålla kontakt en tid.

Nätverket NPF i Alingsås

NPF betyder neuropsykiatriska funktionshinder och omfattar bland annat Autism, ADHD, Tourette och Asperger.

Nätverket NPF i Alingsås är ett nätverk för föräldrar, anhöriga och andra intresserade. NPF-nätverk finns i flera kommuner och stöttar varandra och delar med sig av tankar och erfarenheter. De arbetar för att vara en röst i Alingsås kommun i frågor som gäller skola och barns rättigheter till ett gott liv trots utmaningar.

Alingsås kommun