sv Swedish

Hemtjänst

För dig som har bekymmer med att på egen hand klara ditt dagliga liv i hemmet finns möjlighet att söka hemtjänst.

Texten uppdaterad 2020-08-20

Du ansöker till kommunens biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen