Hemtjänst

För dig som har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv i hemmet finns möjlighet att söka hemtjänst.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Du ansöker till kommunens biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen