Buller och höga ljudnivåer

Alla har rätt att bo i en bullerfri miljö. Regler om och risker med höga ljudnivåer kan du läsa mer om här.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen