Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sotning

Sotning utförs i Alingsås kommun på entreprenad och du behöver inte själv hålla reda på när sotning ska ske eftersom detta sker på fastställd tidsintervall s.k frister, beroende på vilken typ av anläggning du har.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll samt hitta kontaktuppgifter till sotare på Alingsås Vårgårda räddningstjänst hemsida. 

Alingsås kommun