Sotning

Texten uppdaterad 2023-09-26

Sotning utförs i Alingsås kommun på entreprenad och du behöver inte själv hålla reda på när sotning ska ske eftersom detta sker på fastställd tidsintervall s.k frister, beroende på vilken typ av anläggning du har.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll samt hitta kontaktuppgifter till sotare på Alingsås Vårgårda räddningstjänst hemsida. 

Alingsås kommun