Luftfuktighet inomhus

Perioden för torr luft brukar vara ungefär halva året, mellan lucia och midsommar. Då har de flesta bostäder och kontor i Sverige för torr inomhusluft.

Texten uppdaterad 2024-01-23

Det finns alltid mer eller mindre vatten i luft. Hur mycket vatten som finns i luften brukar anges i procent och då pratar man om relativ luftfuktighet. Ordet relativ är viktigt. Procenttalet berättar hur mycket vatten luften innehåller i förhållande till hur mycket vatten som luften maximalt kan innehålla. Mängden vatten som luft kan innehålla påverkas kraftigt av temperaturen.

Vi mår bäst när den relativa luftfuktigheten är runt 50 %. Det är inte jättenoga, mellan 30 och 70 % går bra. Mycket torr eller mycket fuktig luft ger olika problem, se bilden här nedanför.

I vissa fall finns stora problem med för fuktig inomhusluft. Det är inte bra, men den här texten kommer bara att beröra varför inomhusluften blir för torr och vad som kan göras åt saken.

Myter om luftfuktighet

Det finns myter om luftfuktighet i bostäder. En myt är att värmesystemet påverkar luftfuktigheten. Det vanligaste exemplet är att elradiatorer gör luften torrare men att det inte gäller elradiatorer som är oljefyllda. Elradiatorer varken ökar eller minskar fukten i luften, möjligen kan elradiatorer utan olja bli så heta att det bildas en svag bränd doft men de ändrar inte luftens vatteninnehåll.

En annan myt är att olika ventilationssystem ger olika luftfuktighet, vanligast är att mekanisk ventilation ger torr luft. Ventilationen är mycket riktigt inblandad, men inte på det sättet. Förklaringen kommer senare i texten.

Luftens förmåga att hålla vatten varierar kraftigt med luftens temperatur.
OBS! Alla siffror är avrundade!

Några exempel som visar hur mycket vatten som kan finnas i luft vid olika temperaturer:

Uteluft blir inneluft – ventilationen ger torr luft under vintern

Uteluften håller naturligtvis inte alltid 100% relativ luftfuktighet, men för det här exemplet antar vi att den gör det. Det har nyligen regnat eller snöat och uteluften är mättad med vatten.

Uteluften med 100% luftfuktighet förs in i bostaden via ventilationen och värms upp till 20 grader. Vad händer?

För att sammanfatta: När det är kallt ute kommer den inkommande luften att värmas och då sjunker den relativa luftfuktigheten drastiskt. Trots att allt vatten finns kvar i luften! Det spelar ingen roll hur huset värms upp eller hur det ventileras, är det kallt ute så kommer inomhusluften att bli torr.

Ventilation – mekanisk eller självdrag?

Ventilationens uppgift är att byta ut en del av inomhusluften. Byggnormen anger att hälften av luften i en bostad ska bytas ut varje timma, en del bostäder ventileras mer än så, de flesta ventileras mindre.
I en bostad tillförs fukt till luften. Största bidraget kommer från människorna när de andas, men även matlagning, tork av tvätt och annat tillför fukt till luften. Detta är ett av skälen till att ventilationen behövs, luften känns kvav om luftfuktigheten blir för hög.


Mekanisk ventilation (ventilation med fläkt) ventilerar i allmänhet på lika mycket oavsett årstid. Det gör att i de flesta hus blir luften för torr vintertid. Hus med självdragsventilation är annorlunda. Eftersom självdragsventilation drivs av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft så kommer ventilationen att vara kraftigare under den kalla årstiden än den varma. Större luftutbyte när det är kallt ute ger torr inomhusluft på samma sätt som med mekanisk ventilation.

En del hus har värmeväxlare i ventilationssystemet och de kan i vissa fall påverka luftfuktigheten. Det finns två sorters värmeväxlare, roterande och plattvärmeväxlare. De roterande värmeväxlarna återvinner en del av fukten i luften som en bieffekt av hur de är konstruerade. Det kan minska luftens torrhet något under vintern. Plattvärmeväxlare sparar uppvärmningsenergi men de återför inte vatten till inomhusluften.


Mängden fukt i inomhusluften kommer att bli ett resultat av till – och bortförsel av fukt. Hur mycket fukt tillförs genom ventilation och de boende? Hur mycket fukt förs bort genom ventilationen? Det är inte enkelt att beräkna, särskilt inte för äldre hus.

Hur vet du om din inomhusluft är för torr?

De vanligaste tecknen på torr luft är:

 • Irriterade ögon
 • Torr hy
 • Statisk elektricitet, ”flygigt” hår
 • Irriterad hals, heshet
 • Nästäppa nattetid vilket kan ge huvudvärk
 • Spruckna läppar
 • Återkommande förkylningar

Den som är osäker kan köpa en kombinerad termo- och hygrometer för cirka 200 kronor.

Vad kan göras för att få högre luftfuktighet inomhus?

 • Många växter, både jord och växterna avger fukt till luften
 • Akvarium
 • Lägre inomhustemperatur
 • Torka tvätten så att fukten tillförs inomhusluften
 • Efter dusch, låt dörren stå öppen en stund
 • Använd luftfuktare

Luftfuktare finns det flera olika varianter av. Enklast och billigast är de som hängs på element. Ingen el att koppla in, bara fylla på vatten efterhand som det dunstar ut i luften. De som drivs med el är naturligtvis effektivare och finns i många olika storlekar. De mindre är lagom för sovrum och kan vara igång hela dygnet eller bara under nätter. De större kan höja luftfuktigheten i hela bostaden.

Energi och klimatrådgivning

NULL

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare, Bygg- och miljöavdelningen